Własna owczarnia - od czego rozpocząć budowę?

Owce hodowane są głównie w celu pozyskania wełny, a także na skóry, mięso i mleko. Aby rozpocząć hodowlę owiec, konieczne jest nie tylko zakupienie tych zwierząt, ale również zapewnienie im odpowiednich warunków, w tym dostępu do zadaszonego budynku, gdzie uzyskają schronienie. Budynkiem, w którym żyją owce, gdy nie przebywają na zewnątrz, jest owczarnia. Jak ją wybudować?

Czym jest owczarnia?

Owczarnie to budynki inwentarskie, najczęściej wolno stojące, które przeznaczone są dla owiec. Wewnątrz owczarni umieszcza się boksy dla określonych grup zwierząt, między innymi dla owiec dorosłych, owiec z jagniętami, samców, czyli tryków i tryczków, a także pomieszczenia do dojenia, strzyżenia, paszarnię.

Nowoczesne obiekty tego typu wyróżniają się wykorzystaniem zaawansowanych technologii, między innymi umożliwiających zautomatyzowane podawanie wody, paszy, dojenie owiec oraz usuwanie ich odchodów. W przeszłości owczarnie stosowane były do nocnego pobytu owiec, natomiast zimą przebywały one w nich całodobowo. Obecnie w gospodarstwach rolnych buduje się również owczarnie, gdzie zwierzęta te przebywają stale.

Owczarnią nazywa się również cały kompleks budynków, które przeznaczone są do hodowli owiec. Zalicza się wtedy do nich nie tylko pomieszczenie dla owiec, lecz również dodatkowe obiekty.

Jak stać się właścicielem owczarni?

Aby rozpocząć hodowlę owiec, konieczne jest posiadanie do tego odpowiedniego budynku, gdzie będą mogły one uzyskać schronienie.

Owczarnię można odkupić od obecnego właściciela, co jest najprostszym i najszybszym sposobem na rozpoczęcie własnej hodowli. W przypadku starszych obiektów konieczne będzie jednak ich przystosowanie do nowoczesnych wymogów, co pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Również owczarnię można wybudować. W tym przypadku rozwiązania są dwa, czyli można zdecydować się na samodzielną budowę obiektu systemem gospodarczym, albo zlecić jego budowę firmie zewnętrznej, która ma w tym doświadczenie.

Gdy planuje się budowę nowej owczarni, wybór firmy, która prowadzi kompleksowe usługi w tym zakresie, stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie. Jej specjaliści pomogą wtedy zaprojektować oraz wykonać obiekt odpowiadający miejscu inwestycji oraz indywidualnym wymaganiom inwestora.

Budowa owczarni – od czego należy zacząć?

Zanim przystąpi się do budowy owczarni, należy zwrócić uwagę na parę ważnych czynników. Przedstawiamy je poniżej.

Lokalizacja owczarni

Owczarnia musi być wybudowana w miejscu do tego dopuszczonym, dlatego duże znaczenie ma uwzględnienie informacji zwartych w MPZP – miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Budynek owczarni powinien znaleźć się w miejscu osłoniętym przed silnym wiatrem i powinien być on wybudowany według osi północ-południe, a od stron południowo-wschodniej i południowej nie powinien być zacieniony.

Otoczenie owczarni

Przy budynku dla owiec powinno znaleźć się ogrodzone podwórko oraz płyta gnojowa. Na 1 owcę powinno przypadać 2,5 m2 podwórka. Gdy w okolicy mają znajdować się budynki mieszkalne, owczarnie powinny być położone dalej i po stronie odwietrznej.

Powierzchnia owczarni

Powierzchnia budynku dla owiec powinna być dopasowana do sposobu ich hodowli oraz do danej grupy i liczby zwierząt.

Warunki panujące w owczarni

Optymalne warunki mają dla owiec bardzo duże znaczenie. Pomieszczenia powinny być ciepłe, suche, dobrze oświetlone i przestronne. Istotna jest wentylacja, która pozwoli na usuwanie nadmiaru wilgoci i nieprzyjemnych zapachów. Może być ona grawitacyjna, kalenicowa, mechaniczna.

Okna w owczarni powinny być duże, otwierane, umieszczone wysoko, by dobrze rozpraszać światło. Zasadniczo owczarnie nie wymagają ogrzewania, ponieważ właściwe ciepło w pomieszczeniu zapewniają wydzielające je zwierzęta. Duże znaczenie ma wtedy termoizolacja obiektu, co pozwala zredukować koszty.

O czym należy pamiętać przy budowie owczarni?

Wybudowanie owczarni wymaga uwzględnienia szeregu kwestii. Duże znaczenie ma wtedy spełnienie odpowiednich wymogów prawnych, by obiekt mógł działać zgodnie z przepisami.

Należy również pamiętać o tym, że właściwie wykonana owczarnia dopasowana do potrzeb tych zwierząt pod kątem parametrów zootechnicznych sprzyja ich zdrowiu i wysokiej produktywności.

Nowoczesne owczarnie powinny spełniać określone wymogi. Zaliczane są do nich w szczególności te przedstawione poniżej.

  • Zgodność z przepisami polskimi i unijnymi dotyczącymi produkcji zwierzęcej oraz warunkami zootechnicznymi.
  • Stabilna i wytrzymała konstrukcja, która jest odporna na czynniki zewnętrzne, w tym warunki pogodowe.

  • Funkcjonalne wyposażenie ułatwiające prowadzenie hodowli.

  • Dobra termoizolacja i niskie zapotrzebowanie na energię.

  • Ergonomiczne i spełniające normy BHP warunki dla personelu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj